Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden

Rapporten The Next wave of Fintech ser ljust på framtiden för Itello, ett av de svenska Insurtechbolagen. Kunderna efterfrågar individanpassade och billigare lösningar. Läs mer →

Per Agélii slutar som VD för Itello

Per Agélii har i samråd med Itellos styrelse valt att lämna sin roll som VD på Itello. Läs mer →

Samverkan för att möta kraven i GDPR

Igår samlades ett tjugotal deltagare från våra livförsäkringskunder för att diskutera hur Itello på bästa sätt ska utveckla Inca för att möta de nya kraven i GDPR. Läs mer →