Digitalisering

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin - här är fem exempel! Läs mer →

Digitalisering

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Flyttmarknaden - andelen flyttar minskar - regeringen styr upp

Vi fortsätter att följa utvecklingen på flyttmarknaden. Andelen flyttar minskar och nu kommer ett regeringen med ett förslag om att införa ett tak för avgiften vid flytt från och med 1 juli 2018. Läs mer →

Digitalisering

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag välajer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Digitalisering

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’ påstår en del. Itello undersöker om och hur det påverkar liv- och pensionsbranschen Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Höga flyttavgifter skapa låsningar

Höga flyttavgifter låser in försäkringskunder framgår det i en rapport från Konkurrensverket. Vi följer utvecklingen.. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder

Kundnöjdhet för branschens aktörer minskar igen från toppåret 2014. Tillbaka till 2009 års siffror. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen - men just nu öppnar det upp för utmanare! Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Blev flyttmarknaden som det var tänkt?

Sedan 2007 har vi fri flytträtt på nytt pensionssparande i Sverige. Hur stor andel av inbetalda premierna utgör flyttarna och hur mycket är det som flyttas undrade vi. Läs mer →

Digitalisering

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering får alt större utrymme i den digitala världen. Vi undersöker hur digitala livförsäkringsbranschen blivit - i vart fall om vi studerar deras årsredovisningar. Läs mer →

Det långsiktiga sparandet

Frågvisa konsumenter driver ökad transparens

Vi ser allt fler exempel på köpare som kräver svar från bolagen på vad det är de köpt, vad det är de betalar för samt till vem eller vilka aktörer pengarna går till. Som konsument kan man uppleva pensionssparande som en svårgenomtränglig träskmark Nu håller köparna på och ta makten även inom livförsäkringsområdet, precis som de gjort inom andra områden. Läs mer →

Sidor