Den Nordiska marknaden

AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark

Ytterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.

Tidigare i år sålde SEB Banken sin livverksamhet i Danmark till Danske Bank. Nu lämnar ytterligare en svensk aktör den danska marknaden för att fokusera på sin kärnverksamhet i Sverige.

Läs mer på Itello Insights: SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen fortsätter 

Det ömsesidiga försäkringsbolaget AP Pension köper samtliga delar av Skandia Danmarks verksamhet. Skandia Danmark förvaltar 32 miljarder danska kronor och har 93 000 kunder inom pension och hälsoförsäkring. Försäljningen sägs vara ett led i pensionsbolaget Skandias strategi att fokusera på den svenska marknaden. Redan våren 2015 avyttrade Skandia den del av verksamheten som fokuserade på garantiprodukter genom en försäljning till Nordic Insurance Consolidation Group.

Läs mer: Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden.

Genom affären ökar AP Pension det förvaltade kapitalet med ca 32 procent från 100 miljarder DKK till 132 miljarder DKK. AP Pension har 334 000 kunder, hur många av dem som idag är kunder i Skandia saknar vi uppgifter om.

Konsolidering på den danska marknaden

Antalet försäkringbolag har i nästan halverats det senaste decenniet i Danmark. Det är med andra ord en kraftig konsolidering som vi har sett. Generellt i Norden har konsolideringen de senaste åren drivits av ett hårt kostnadstryck där anpassningar till re nya regelverken och digitaliseringen innebär att det finns stora vinster att hämta om man för fler kunder, avtal och pensionskapital att förvalta.

Genom Danica Pensions förvärv av SEB och nu AP Pensions förvärv av Skandia Danmark skapar de förutsättningar för att sänka kostnaderna för adm och distribution per avtal. Samtidigt kan de svenska bolagen fokusera på sin kärnverksamhet i Sverige. Danica Pension är fortfarande det näst största danska bolaget mätt i Assets under management, AP Pension förflyttar sig uppåt från 11:e till 7:e plats. Allt baserat på 2016 års uppgifter från Forsikring & Pension.

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:

2018 - SEB Danmark/ Danica Pension
2017 - Silver/Storebrand
2016 - Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 - Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Följ vår bevakning av den nordiska marknaden!