Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött - digitalisering. De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna - nu är det dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan. Ta del av våra artiklar i ämnet nedan!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF - Portal Application Framwork - Frigör den digitala kraften i Inca.
EQS - Expert Questioning System - Digitala tjänster för e-hälsa, automatiserad riskbedömning, finansiell rådgivning och workfow
BLI - Business Logic Intergretor - Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Almi Väst ser stor tillväxtpotential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Läs mer →

Fler utmanare till försäkringsbolagen använder Blockchainteknologin

Knappt ett år har gått sedan vi undersökte om det fanns några utmanare inom försäkringsområdet som tillämpar blockchainteknologin. Nu följer vi upp! Läs mer →

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås? Läs mer →

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Läs mer →

Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan. Läs mer →

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin - här är fem exempel! Läs mer →

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur kan livförsäkringsbranschen utnyttja potentialen? Läs mer →

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Allt fler försäkringsbolag väljer att beskriva digitalisering i sina årsredovisningar. Skandia och AMF lyfter fram företeelsen mest av alla livbolag Läs mer →

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’ påstår en del. Itello undersöker om och hur det påverkar liv- och pensionsbranschen Läs mer →

Digitaliseringen på gång även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering får alt större utrymme i den digitala världen. Vi undersöker hur digitala livförsäkringsbranschen blivit - i vart fall om vi studerar deras årsredovisningar. Läs mer →

Sidor