Personriskmarknaden

Personriskmarknaden står inför stora förändringar.  Flera aktörer går från att fokusera på sparande för att återvända till ursprunget för försäkring - att sprida risken kollektivt. Vi lever längre, har högre krav för ett aktivt liv i pensionärer och att arbetsgivarna visar intresse för att snabbt återfå sina anställda efter sjukdom är ett par av drivkrafterna som skapar behovet av att effektivisera administrationen även inom personriskområdet. Följ vår bevakning och inleda dialogen genom att kommentera våra artiklar! Framtiden blir vad vi gör den till.

Antalet prisjämförelsesajter inom försäkringsområdet ökar i hela Europa

EIPOA har undersökt de Europeiska prisjämförelsesajterna för att ta fram vad som bör vara god sed. Att visa lockpriser före riskbedömning är inte det samma sak som mäklarbranscher fått backning på? Läs mer →

Vem kommer med nästa innovation inom försäkringsbranschen?

Google är ett ”hot” för försäkringsindustrin påstår några brittiska branschföreträdare. Vad kan vi lära oss? Läs mer →

Prisjämförelsesajter revolutionerar distributionen av personriskprodukter

Prisjämförelsesajter har revolutionerat distributionen av personriskförsäkringar i Storbritannien. Vi tror att de är på väg till Sverige av flera anledningar. Läs mer →

Ökad digitalisering påverkar allt fler och ger låg inflation

Den låga inflationen är delvis en effekt av den digitalisering av samhället som just nu pågår, säger Swedbanks chefsekonom Anna Felländer. Vi ser både hot och möjligheter för livbolagen med den ökade digitaliseringen. Läs mer →

Google förändrar försäkringsmarknaden för alltid

Google går in på försäkringsmarknaden i Storbritannien, en sak är säker, det är dags att ta "digital disruptions" eller digitala störningar på allvar! Läs mer →

Nya initiativ för att diskutera välfärden

I helgen fick vi ta del av ett nytt initiativ för att diskutera den svenska välfärden. Vi ser de som ytterligare en pusselbit i hur vi ska lösa välfärdsgapet. Läs mer →

Öka lönsamheten inom sjukvårdsförsäkringar - en branschutmaning

På ett seminarium om lönsamheten inom sjukvårdsförsäkringar gick åsikterna isär om hur lönsamheten ska ökas. Det får konsekvenser på den fortsatta utvecklingen inom personriskmarknaden! Läs mer →

Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer?

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar brottas med lönsamhetsproblem, förstår vi av en rubrik för ett seminarium om sjukvårdsförsäkringar. Men är det rimligt att en hälsodeklaration ska kosta mellan 500 och 900 kr att genomföra? Med ersättning till förmedlaren så startar en kundrelation med ett par tusen i kostnader. Läs mer →

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer även i Norge

I veckan fick vi information från Finans Norge som visade att antalet sjukvårdsförsäkringar ökar där också. Främst är det arbetsgivarna som tar större ansvar för sina medarbetare. Tillväxten var 19 procent jämfört med 2011 vilket bör leda till större konkurrens och lägre priser på sikt. Läs mer →

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer - det skapar behov av effektivare riskbedömning

Marknaden för sjukvårdsförsäkringar ökar. Främst är det arbetsgivarna som tar större ansvar för sina medarbetare. Nu ser vi att många föreningar också vill stärka sin relation med medlemmarna genom att erbjuda försäkringar. Men behovet av riskbedömningsunderlag från hälsodeklarationer skapar oreda och onödigt höga kostnader som drar ner resultatet. Läs mer →

Sidor