SPP

SPP ersatte oflexibla och föråldrade IT-system med Inca. Genom migrering av existerande försäkringar fick SPP tillgång till integrationer och automatiserade processer som skapar en modern plattform för att bygga framtidens affär. Dessutom får man ökad förvaltningsbarhet, förbättrade förutsättningar för regelefterlevnad samt förutsägbara kostnader. Med Itellos digitaliseringslösningar skapar SPP effektiva digitala dialoger med såväl förmedlare, företags- och privatkunder som effektiva integrationer med samarbetspartners.

Tillsammans skapar det en kostnadseffektiv administration som är redo att driva SPPs framtida hållbara affärer.

”Bättre pension – enkelt och hållbart” – SPP