Mats Lillienberg, ny VD för Itello

Mats Lillienberg, ny VD för Itello

Styrelsen för Itello AB har utsett Mats Lillienberg som ny VD. Mats har över 30 års erfarenhet från produktbolag inom mjukvaruindustrin med fokus på finansbranschen, inklusive livförsäkrings- och pensionsbolag.

"Jag är väldigt förväntansfull inför mitt nya uppdrag som VD. Itello är en etablerad leverantör av affärssystem till den svenska livförsäkringsbranschen och har påbörjat sin resa för att hjälpa de nordiska livförsäkrings- och pensionsbolagen. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med våra erfarna medarbetare och fortsatta automatiseringen av branschen samt att hjälpa våra kunder på deras fortsatta digitaliseringsresor. ”säger Mats Lillienberg

Tidigare hade Mats Lillienberg flera ledande IT-positioner på Telia. Där tillämpade han sin breda ledarskapserfarenhet inom global affärs- och produktutveckling, för att driva transformationen både konsument- och företagstjänster. Erfarenheten från konsumentmarknaden är en nyckel till att förstå våra kunder och deras utmaningar på djupet.

Som CTO för Stockholmsbaserade Front Capital Systems, fick förtroendet att axla rollen som CTO för globala Sungard Financial Systems. Han hade en nyckelposition under den transformation och konsolidering av ett stort antal företag och mjukvaruprodukter som Sungard genomförde efter utköpet från NASDAQ.

Peter Larsson, Styrelseordförande för Itello, "Jag är mycket nöjd med att Mats har valt att bli VD för Itello. Mats har ett visionärt tekniskt och operativt ledarskap samt vet hur man främjar innovation och investerar i det som ger värde för kunder. Mats omfattande erfarenhet och kunskap inom ledande produktverksamheter i företag som Sungard och Industri Matematik kommer att vara viktigt i Itellos framtida utveckling och tillväxt som produktbolag.

Mats Lillienberg tillträdde tjänsten som VD den 8 maj. Hans von Knorring, VD, fortsätter som styrelseledamot i Itello AB.

Itello ägs sedan mars 2017 av Monterro där Peter Larsson är verksam. Monterro investerar uteslutande i mjukvarubaserade produktföretag.