Itello sammanfattar SvD Insurance Summit 2018

Framtidens svenska pensions- och försäkringsmarknad kommer behöva ökat sitt förtroende, samverka med insurtechbolag och ta vara på möjligheterna som ny teknologi ger tillgång till genom en rad molntjänster. Regelverkstsunamin kan börja avta men ökade Cyberrisker är ett allt mer påtagligt hot. Det är några av de slutsatser vi drar efter SvD Insurance Summit 2018. Ta del […]

Läs mer

Almi Väst ser stor tillväxtpotential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Torsdagen den 16 augusti samlades drygt 170 personer för att lyssna på tre olika perspektiv på det som just sker inom försäkringsbranschen. Kostnadspress och digitalisering leder […]

Läs mer

Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa livbolag som konsolideras?

Nordea köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringserbjudande. Återigen ser vi att distributionsförmågan står i centrum för en förändring av affärsmodellen i den nordiska försäkringsbranschen. Försäkringbolaget Gjensidige säljer sin bankverksamhet och koncentrerar därmed sin verksamhet till just försäkring och tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Nordea om […]

Läs mer

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark – konsolideringen fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S  och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet. Genom förvärvet tar Danica även över tillgångar för 103 miljarder DKK. Enligt Johan Torgeby, VD och konsernchef krävs ökad distributionskraft i Danmark för att utveckla […]

Läs mer

Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagen men svårare att ta position kring hållbarhetsfrågor

Tre försäkringsbolag är med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 mäktigaste personer. Förra året var fem personer med på listan. Var kapitalet placeras gör skillnad Nästan var femte person under 36 år anser att det är viktigt att försäkringsbolagen har ett miljö- och hållbarhetsengagemang, att jämföra med 7 procent bland äldre. Läs mer […]

Läs mer

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås? Bilden håller på att klarna kring hur införandet av GDPR kommer att påverka livförsäkringsbranschens möjligheter att använda blockchain teknologin – i vart fall inom EU. Är blockchainhypen över? Under de senaste åren har vi på Itello följt utvecklingen inom blockchainteknologi och […]

Läs mer

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Stora insatser görs av branschens aktörer för att leverera en bättre kundupplevelse i mötet med kunden i digitala kanaler. Flertalet digitala rådgivningslösningar har lanserats […]

Läs mer

Storebrand räddar Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska livbolaget som “räddas” av andra aktörer i branschen. Konsolideringen av den nordiska livförsäkringsmarknaden fortsätter. Storebrand har nu fått klartecken från norska Finanstilsynet för att ta över det havererade fribrevsbolaget Silvers försäkringsportföljer. Totalt handlar det om 21 000 försäkringsavtal och 10 miljarder NOK i pensionstillgångar som nu […]

Läs mer
1 2 3 27