Kundsamarbete kring framtagandet av standard för Min Pension Uttagsplan

I veckan träffades representanter för Itellos kunder för att informera sig om och diskutera vårt projekt kring Min Pension Uttagsplan med Itellos produktutvecklare.

Uttagsplan vänder sig till de som inom kort vill gå i pension eller som överväger att gå i pension. Syftet är att uttagsplanen ska ge dem en bättre överblick och handfast hjälp i pensionsplaneringen. Tanken är att tjänsten också ska användas om man har börjat ta ut sina pensioner och vill se de kommande utbetalningarna, eller om man vill göra nya uttagsval. Tjänsten blir tillgänglig ett år innan det första möjliga pensionsuttaget och som tidigast när man fyller 54 år.

Arbetet med att arbeta fram standardlösningar för prognostisering mot Min Pensions blivande lösning Uttagsplan pågår hos Itello för våra kunders räkning. I detta arbete samarbetar Itellos kunder utifrån resurser och behov. Vissa är aktivt med i arbetet och vissa är med i den referensgrupp som skapats där projektet diskuteras och informeras om.

I veckan hade referensgruppen möte där Itello och Min pension informerade om läget i projektet, demonstrerade den prototyp som finns och redovisade resultat från de användartester som pågår. Itellos redovisade detaljer kring den blivande prognosstandarden och de frågeställningar som dykt upp i arbetet med denna.

Läs mer om hur Itello samarbetar med kunderna kring Min pension Uttagsplan.

För Itello är Uttagsplan en av flera olika initiativ där vi samarbetar med våra kunder för att utveckla en effektivare administration på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mer!

Följ Itello på LinkedIn så missar du inga nyheter!