HÅLLBARHETSARBETE PÅ ITELLO

 

Itello har som ambition att ha ett helhetsperspektiv på företaget, våra medarbetare, våra kunder, våra partners och leverantörer samt vår omvärld. Vi tycker det är viktigt att företaget och medarbetarna alltid ser till möjligheten att bidra till en mer hållbar värld. Vi vill därför att hela vår verksamhet i vardagen och i fortvarighet ska påverkas av ett antal perspektiv:

Miljöhantering i enlighet med ISO 14 001
– Socialt ansvarstagande i enlighet med ISO 26 000
Arbetsmiljöhantering i enlighet med kommande ISO 45 001

Vi har etablerat ett delledningssystem för varje perspektiv som innehåller både de olika delarna i systemet med till exempel mål och mätetal, policy och riktlinjer, organisation mm samt en process för ett kontinuerligt förbättringsarbete i varje del. När det gäller miljö har vi tagit steget fullt ut och certifierat vårt system för informationssäkerhet enligt standarden ISO 14001.
För socialt ansvarstagande finns ingen certifieringsmöjlighet men vi har fått vår egendeklaration verifierad.
För arbetsmiljö planerar vi att certifiera även detta ledningssystem när det blir möjligt under 2018. Itello har också valt att nyttja ISOs grundtänk som en checklista för att säkra att alla bör- och skallkrav uppfyllts.

Läs mer om vår struktur. Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om varje delledningssystem, vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.