Inca april 2018 18.1 – No Strings Attached

Nu blir framtiden på nätet ljusare för alla människor. Skyddet för personuppgifter stärks och transparensen blir total. GDPR eller Dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018. Våra kunder uppfyller alla lagkrav som krävs för att stärka skyddet för sina kunder. Från dag ett. Det viktiga för oss och våra kunder har varit att hitta rätt nivå på tolkningarna av regelverket. Därför har vi jobbat tillsammans med våra kunder och tagit fram allt som krävs för att skydda deras kunders integritet. Inca 18.1 innehåller avidentifiering och gallring av personuppgifter så att endast de relevanta uppgifterna finns kvar. Dessutom kan privatpersoner smidigt och enkelt få ett registerutdrag med de uppgifter som finns hos våra kunder.