"Den Nordiska marknaden"

Den Nordiska marknaden

Följ vår bevakning av den Nordiska pensions- och livförsäkringsmarknaden.

Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa livbolag som konsolideras?

Nordea köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringserbjudande. Återigen ser vi att distributionsförmågan står i centrum för en förändring av affärsmodellen i den nordiska försäkringsbranschen. Försäkringbolaget Gjensidige säljer sin bankverksamhet och koncentrerar därmed sin verksamhet till just försäkring och tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Nordea om […]

Läs mer

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark – konsolideringen fortsätter

SEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring A/S  och SEB Administration A/S säljs till Danske Banks dotterbolag Danica Pension som betalar 5 miljarder DKK för verksamheten och försäkringsbeståndet. Genom förvärvet tar Danica även över tillgångar för 103 miljarder DKK. Enligt Johan Torgeby, VD och konsernchef krävs ökad distributionskraft i Danmark för att utveckla […]

Läs mer

Storebrand räddar Silver

Storebrand tar över Silver och blir det tredje nordiska livbolaget som “räddas” av andra aktörer i branschen. Konsolideringen av den nordiska livförsäkringsmarknaden fortsätter. Storebrand har nu fått klartecken från norska Finanstilsynet för att ta över det havererade fribrevsbolaget Silvers försäkringsportföljer. Totalt handlar det om 21 000 försäkringsavtal och 10 miljarder NOK i pensionstillgångar som nu […]

Läs mer

Konsolideringen fortsätter

Den Nordiska marknaden Den ökade regleringen och därmed ökade kostnader för efterlevnad (compliance) av regelverken är en av anledningar till att styrelsen i Ikano Försäkring beslutat sig för att sälja sin verksamhet i Sverige. Under lång tid har vi sett en ökat omfattning av regelverken som omgärdar försäkringsverksamhet inom EU. En öppen inre marknad med dryg 500 […]

Läs mer

CRS – lägg det på minnet!

Den Nordiska marknaden I år kommer de svenska aktörerna att rapportera uppgifter till den amerikanska myndigheterna via Skatteverket. Samma förfarande gäller för i stort sett alla länders skattemyndigheter och den amerikanska skattemyndigheterna IRS. Med rapporteringssystem på plats har de centrala planerare vid G20 och OECD utarbetat vad de kallar en ny “global standard” av automatiskt utbyte […]

Läs mer

Konkurrensen ökar på den svenska marknaden

Den Nordiska marknaden Förändringar på den svenska marknaden visar att konkurrensen hårdnar och att bolagens marknadsandelar blir allt mer lika. 2003 hade de fyra största bolagen 54 procent jmft med 42 procent 2013. Vi undrar vad det beror på? I en tidigare artikel tar vi upp ett antal faktorer som påverkat den svenska marknaden. Itello Insights: Oligopolmarknader […]

Läs mer

Fortsatt konsolidering på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden Skandia forsätter att reodla sin verksamhet. 2011 avvecklade Old Mutal Skandia Lifes unit-linked verksamhet i Finland. Nu avyttras alltså verksamheten med garantiprodukter till Nordic Insurance Consolidation Group – NICG. Skandia avvecklar sin verksamhet i Finland Vi sammanställde premierna för den konkurensutsatta marknaden i Norden och jämförde Skandias markandsande i respektive land av nyteckande premier. […]

Läs mer

Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

Den Nordiska marknaden I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader – Nordea. Tre […]

Läs mer
1 2 3