"Digitalisering"

Digitalisering

Försäkringsbranschen står inför samma utmaning som många andra branscher redan mött – digitalisering. De senaste decennierna har branschen automatiserat de inre processerna – nu är det dags att automatisera de yttre processerna. Dialogen med kunder, förmedlare och andra aktörer i värdekedjan. Ta del av våra artiklar i ämnet nedan!

Läs mer om vårt produkterbjudande inom digitalisering av din verksamhet!
PAF – Portal Application Framwork – Frigör den digitala kraften i Inca.
EQS – Expert Questioning System – Digitala tjänster för e-hälsa, automatiserad riskbedömning, finansiell rådgivning och workfow
BLI – Business Logic Intergretor – Säker och smidig uppkoppling till branschens digitala värdekedja

Almi Väst ser stor tillväxtpotential inom insurtech

Almi Väst samlade både etablerade akörer inom försäkringsbranschen, Insurtechbolag, start-ups, högskolor och investerare för att erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och visa på möjligheter inom försäkringsbranschen och inom Insurtech. Torsdagen den 16 augusti samlades drygt 170 personer för att lyssna på tre olika perspektiv på det som just sker inom försäkringsbranschen. Kostnadspress och digitalisering leder […]

Läs mer

Stänger GDPR dörren för Blockchain för livförsäkringsbranschen?

Kommer planerna inom livförsäkringsbranschen att använda den hypade och disruptiva teknologin blockchain att gå i lås? Bilden håller på att klarna kring hur införandet av GDPR kommer att påverka livförsäkringsbranschens möjligheter att använda blockchain teknologin – i vart fall inom EU. Är blockchainhypen över? Under de senaste åren har vi på Itello följt utvecklingen inom blockchainteknologi och […]

Läs mer

Digitalisering skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen

Många etablerade aktörer inser att de inte kan genomföra den digitala transformationen på egen hand. Därför har det växt fram en insikt kring behovet att agera via olika typer av partnerskap. Stora insatser görs av branschens aktörer för att leverera en bättre kundupplevelse i mötet med kunden i digitala kanaler. Flertalet digitala rådgivningslösningar har lanserats […]

Läs mer

Minskat förtroende för förmedlarbranschen öppnar upp för insurtechbolag

Förmedlarna tappar i kundnöjdhet i senaste undersökningen från Svenskt kvalitetsindex – SKI. På sikt är det en förtroendefråga för alla aktörer i branschen! En rad insurtechbolag har redan identifierat sweet spots i värdekedjan. På sikt är den låga kundnöjdheten ett problem för hela branschen, speciellt eftersom andra branscher med tätare kunddialog hela tiden utvecklar sitt […]

Läs mer

Redan flera blockchainaktörer som utmanar försäkringsbranschen

Nu börjar vi se de första utmanarna i försäkringsbranschen som använder blockchainteknologin. Vi har sökt efter företag som kan bli utmanare för försäkringsbranschen och som använder sig av blockchainteknologin på ett eller annat sätt. Vi följer och tar lärdom av dem.  Missa inget, följ hur digitaliseringen påverkar försäkringsbranschen genom att följa Itello Insights tema Digitalisering […]

Läs mer

Blockchain – har potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen!

Digitalisering Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.  Våren 2017 initierade Itello ett […]

Läs mer

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen

Digitalisering Även i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de skriver digitalisering. Enligt Google Trends så har det skett en ökning kraftig ökning. Det som var index 100 förra året, är idag bara 75 – dvs en ökning med 33 procent. Läs förra årets analys: Itello Insights: Digitaliseringen på gång […]

Läs mer

Blockchain – potential att förändra livförsäkrings- och pensionsbranschen?

Digitalisering Många är övertygade om att potentialen för blockchain är så omfattande och omvälvande att teknologin kommer att utgöra morgondagens centrala infrastruktur för hantering av värde över nätet – ’Internt of Value’. Hur och när livförsäkringsbranschen kan komma att utnyttja potentialen av blockchain blir avgörande för hur verksamheten kommer att bedrivas.  Vill du ha en […]

Läs mer
1 2 3