Itello Academy

 

Itello Academy erbjuder kurser och utbildningar för olika roller och nivåer i din organisation så att du kan utnyttja den fulla potentialen i Inca och dina medarbetare på bästa sätt. Utbildningarna ges dels som generella kurser och dels som företagsspecifika kurser.

Läs mer om våra utbildningsprogram!

Kommande utbildningstillfällen för våra generella kurser är:

September (prel 4-6/9)

Inca Introduktion
Fondhandel i Inca
Inca Fakturering och inbetalning
-Personhantering i Inca
Planhantering i Inca
-Utbetalningsmotorn i Inca
-Inca Fakturering och inbetalning
-Livsfallshantering i Inca
-Sjukfallshantering i Inca

Juli och augusti – sommarlov Oktober (prel 9-11(10)
Inca Introduktion
Fondhandel i Inca
Inca Fakturering och inbetalning
Personhantering i Inca
Planhantering i Inca
-Utbetalningsmotorn i Inca
-Inca Fakturering och inbetalning
-Livsfallshantering i Inca
-Sjukfallshantering i Inca

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utbilda dina medarbetare!

Nu kan du gå något av Itello Academys utbildningsprogram – eller skapa ett eget!

Här är ytterligare kurser som Itello Academy erbjuder baserat på efterfrågan:
Produktöversikt i Inca
Livsfallshantering i Inca
Dödsfallshantering i Inca
Utbetalningsmotorn i Inca
Planahantering för handläggare
Planadministration för produktutvecklare och applikationskonsulter
Riskbedömning och skadehantering för handläggare
Riskbedömning och skadehantering för produktutvecklare och applikationskonsulter
Inca integrationer – grundkurs
Itellos Integrationslösningar för integrationsexperter
Incas arkitektur och systemuppbyggnad
Drift och förvaltning av Inca

Priser på standardkurser och utbildningsprogram

Kunskapskartläggning

Med Inca ökar automatiseringen av processer och flöden. Det ställer allt större krav på de handläggare som ska hantera de ärenden som ska behandlas.

Har det gått några år sedan vi implementerade Inca, har ni nya medarbetare eller har ni effektiviserat era processer?

Har dina medarbetare den rätta kunskapen för sin roll och behörighet? Börja med att identifiera nuvarande kunskapsnivå! Vi hjälper dig att ta fram rätt kunskapsnivå givet roll och behörigheter. Efter kartläggningen får du en analys och förslag på utbildningsåtgärder.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utbilda dina medarbetare!