Inca Fakturering och inbetalning

Under två timmar kommer du att få en genomgång över hur Inca hanterar fakturering och inbetalning. Du kommer att få bekanta dig med de fyra faktureringskoncepten i Inca och vidare lära känna inbetalningsflödet, från att en faktura har skickats ut till att pengar betalas in och placeras. I kursen kommer du även att lära dig hantera manuella handgrepp för att till exempel backa en inbetald premie eller hantera ett överskott.

Kursen är lämpad för dig som är involverad i processen för fakturering och inbetalning, till exempel handläggare eller processansvarig, och som har gått introduktionskursen till Inca eller har tidigare erfarenhet från systemet.

Kursen går igenom:
– Strukturen för fakturering och inbetalning
– De fyra faktureringskoncepten i Inca
– Inbetalningsflödet
– Manuella åtgärder – makulering, backning, etc.
– Övergripande avgiftshantering

Efter kursen kommer du att ha god förståelse av flödet i Inca för fakturerings- och inbetalningsprocessen samt för hur och när specifika manuella handgrepp kan användas.

Kursen ges i en generell utbildningsmiljö i den senaste versionen av Inca. Du kommer att få träna och bli säker genom att lösa våra praktikfall. Du behöver inte ta med dig någon egen dator.