Inca Introduktionskurs

Under tre timmar kommer du att få en introduktion till de funktioner och produkter som kan administreras i Inca samt en övergripande genomgång av de vanligt förekommande åtgärderna som sker under en försäkrings livstid.  Du kommer att lära dig några centrala begrepp och funktioner som är grunden för effektiv administration av pension, försäkring och fondandelar. 

Kursen är lämpad för dig som kommer att arbeta som handläggare, testare eller administratör av Inca. Kursen går igenom:
– Inca och dess användargränssnitt
– Hur man hittar information i Inca
– Nyteckningsflödet för individuell och plan försäkring
– Grundläggande administrativa ändringar på försäkring

Kursen är uppbyggd av presentationer, demonstrationer i systemet och case uppgifter som deltagare själva utför i systemet. Kursen ges i en generell utbildningsmiljö av den senaste versionen av Inca. Du behöver inte ta med dig någon egen dator, utan det finns på plats. 

Efter introduktionskursen kan du gå någon av våra andra grundkurser:
Inca Individuell Försäkringsadministration – Nyteckning och ändring 
Inca Individuell Försäkringsadministration – Livsfall, dödsfall och utbetalning
Inca Försäkringsprodukter
• Inca Plan Försäkringsadministration – Mallar och nyteckning
• Fondhandel och fondadministration

Kurserna ges i Itellos lokaler Regeringsgatan 28. 

Tillbaka till kalendariet.