Itello sammanfattar SvD Insurance Summit 2018

Framtidens svenska pensions- och försäkringsmarknad kommer behöva ökat sitt förtroende, samverka med insurtechbolag och ta vara på möjligheterna som ny teknologi ger tillgång till genom en rad molntjänster. Regelverkstsunamin kan börja avta men ökade Cyberrisker är ett allt mer påtagligt hot. Det är några av de slutsatser vi drar efter SvD Insurance Summit 2018.

Ta del av vår sammanfattning av SvD Insurance Summit 2018.
Ladda ner vår presentation från SvD Insurance Summit 2018