Inca Fondhandel och Fondadministration

I denna kurs ligger fokus på att gå igenom de grundläggande stegen för att förstå och genomföra fondhandel i Inca. Du kommer att få lära dig centrala begrepp och funktioner för att känna dig trygg i att genomföra orderläggning, växla valutor och hantera likvider.

Kursen är lämpad för dig som arbetar med fondadministration i Inca. Vi kommer under tre tiommar att gå igenom följande delar:

• Översikt av fondadministration i Inca
• De viktigaste arbetsytorna för att genomföra fondhandel
• Portföljhantering – vad det är och hur det fungerar
• Incas handelslager – för att ytterligare effektivisera fondhandel
• Hur likvidhanteringen och likvidprickning fungerar
• Enkla steg för att genomföra valutaväxling
• Genomförande och demo av några fondhandelscykler

Kursen ges i en generell utbildningsmiljö. Du kommer att få träna och bli säker genom att lösa våra praktikfall. Du behöver inte ta med dig någon egen dator.

Kurserna ges i Itellos lokaler på Regeringsgatan 28.

Tillbaka till kalendariet.